W Nowy Rok z nową siłą

Inauguracyjne spotkanie to nie tylko czas podsumowania działań w roku minionym, ale przede wszystkim dyskusja na temat nowych wyzwań związanych z silnym wzrostem naszego stowarzyszenia.  Zdefiniowaliśmy nową strukturę opartą o zespoły robocze, wybraliśmy ich koordynatorów i  nowe władze stowarzyszenia.