Spotkanie wyjazdowe

Tym razem tematem będzie zarządzania innowacyjnością procesu, biznesu i produktu. Bo innowacyjność to nie tylko modne słowo, ale rzeczywistość każdej firmy technologicznej XXI wieku – więc i nas, przede wszystkim nas!