Czerwiec 8, 2018

Sente Systemy Informatyczne od 18 lat na rynku!

18 urodziny Sente

Na przełomie czerwca i lipca, jedna z naszych członków będzie obchodził osiemnastolecie swojej rynkowej działalności. Sente to również ważna firma naszego stowarzyszenia, angażująca się w większość inicjatyw klastra. Daniel Urban, CEO Sente Systemy Informatyczne jest jednocześnie Członkiem Zarządu ITCorner, natomiast Jakub Czyżkowski i Marek Wesołek biorą aktywny udział w jego pracach. Gratulujemy!

Więcej informacji na temat Sente oraz pozostałych członków klastra znajdzieicie w zakładce Członkowie.