Październik 3, 2018

List otwarty do Kandydatów na Prezydenta Miasta Wrocławia

Wrocław jest jednym z najszybciej rozwijających się centrów IT w Europie. Ponad 50 spośród wywodzących się z naszego miasta firm IT z sektora MŚP stowarzyszonych jest w klastrze ITCorner.

Wykorzystujemy rodzimy kapitał i potencjał intelektualny, tworzymy miejsca pracy, organizujemy konferencje, programy praktyk studenckich i spotkania technologiczne. Tutaj płacimy podatki i stąd prowadzimy ekspansję na rynki międzynarodowe. Zatrudniamy ponad 1500 wysokiej klasy specjalistów. Z sukcesem rywalizujemy na globalnych rynkach, dostarczając swoim klientom innowacyjne produkty i usługi.

Co nas wyróżnia, to przywiązanie do Wrocławia i jego wartości oraz chęć budowania – we współpracy z uczelniami, organizacjami i miastem – wrocławskiego środowiska IT, zarówno od strony biznesowej jak i technologicznej.

Czas wyborów samorządowych służy wymianie myśli, które będą kształtować Wrocław na kolejne lata. Postanowiliśmy więc zwrócić się do wszystkich kandydatów na Prezydenta naszego miasta
i poruszyć trzy ważne dla nas kwestie, jednocześnie zapraszając do dialogu na temat:

  1. Równych szans rozwoju dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw
  2. Wspólnych działań promocyjnych na rynkach międzynarodowych
  3. Partnerstwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności

Oczywiście w wielu aspektach taki dialog już prowadzimy z naszymi partnerami z Miasta oraz Organizacji Pozarządowych. W przyszłości  będziemy chcieli go kontynuować, ponieważ mamy pewność, że dzięki pogłębieniu współpracy będziemy wszyscy mogli jeszcze lepiej pracować na rzecz rozwoju Wrocławia.

Nasz apel wystosowaliśmy w formie listu otwartego, skierowanego do wszystkich kandydatów na Prezydenta. Zamieszczamy go również na naszej stronie www i równocześnie zachęcamy do zapoznania się z jego szczegółami.