16 listopada, 2018

Listopadowy wyjazd szkoleniowy do Srebrnej Góry

Praktyczne aspekty wdrażania strategii

Od 16 do 17 listopada gościliśmy w Srebrnej Górze na wyjeździe szkoleniowym. Tym razem według nowej zasady: jeden dzień intensywnego szkolenia i jeden dzień odpoczynku i zabawy. Warsztaty pod tytułem: „Praktyczne aspekty wdrażania strategii” poprowadził Filip Wolfart z Inżynierii Personalnej. Filip to trener i konsultant odpowiedzialny za obszar wdrażania strategii oraz zarządzania zmianą. Zebranym gościom opowiedział o własnych doświadczeniach we wdrażaniu i realizacji strategii z ostatnich 5 lat we własnej firmie – o tym co się udało, a co nie i dlaczego. Całość szkolenia podzielił na trzy główne moduły:

  1. Praktyczne aspekty wdrażania i realizacji strategii, rzeczywista realizacja strategii – metody, narzędzia, dobre praktyki;
  2. Blaski i cienie przyszłości – w jakich warunkach przyjdzie nam realizować strategię rozwoju naszych firm, jak będzie się zmieniało otoczenie w perspektywie najbliższych lat – sesja dialogu;
  3. Budowanie kompetencji (indywidualnych i zespołowych) potrzebnych do realizacji strategii – identyfikacja, diagnoza, rozwój. Narzędzia, metody, dobre praktyki, czyli jak zarządzać procesem rozwoju zespołu pracowników.

W sobotę zwiedzaliśmy Twierdzę Srebrnogórską, jedną z największych tego typu budowli na Dolnym Śląsku.

Tak było w kiwetniu na Zamku Kliczków.