24 czerwca, 2020

Wspieramy transformację sektora usług rozwojowych

Marcin Kowalski, przedstawiciel ITCorner, został jednogłośnie przyjęty do Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. To ogólnopolska inicjatywa wspierająca edukację i rozwój branży szkoleniowo–doradczej, ale również współpracę z pozostałymi uczestnikami rynku, np. sektorem nowoczesnych technologii.

Cele rady

Celem rady jest m.in. pozyskiwanie wiedzy ‐ szczególnie od przedsiębiorców i upowszechnianie informacji na temat potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjno‐zawodowych w sektorze usług rozwojowych. Rolą rady jest również upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie. Zadania te realizuje poprzez dialog wymianę doświadczeń ekspertów związanych z branżą usług rozwojowych, którzy wspólnie wypracowują systemowe rozwiązania. Jedną z ważniejszych inicjatyw będzie uruchomienie w tym roku specjalnej platformy dotyczącej edTech-u i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.


– Rada chce wyznaczać standardy kompetencji, a przede wszystkim dążyć do tego, by kwalifikacje zdobywane
w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy – tłumaczy Marcin Kowalski, na co dzień CEO Human Partner.

W skład rady wchodzą przedstawiciele pracodawców, instytucji edukacyjnych, organizacji branżowych i dialogu społecznego. Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych została utworzona z inicjatywy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.