10 zasad projektowania strony internetowej – 10 heurystyk Nielsena

Na pierwszym w tym roku spotkaniu marketingowym Szeran Millo i Oliwia Rutkowska z Symetrii – firmy członkowskiej ITCorner, opowiadali o UX, prezentując „10 zasad projektowania strony internetowej (10 heurystyk Jakoba Nielsena)”.

Spotkanie odbyło się w formie warsztatu, na którym prelegenci dokładnie omówili każdą z 10 zasad, pokazali łącznie kilkadziesiąt przykładów ich zastosowania oraz przeprowadzili ćwiczenie utrwalające, abyśmy potrafili wykorzystać owe zasady w praktyce.

Dobre projektowanie stron internetowych, czyli heurystyki Nielsena

10 heurystyk Nielsena to zbiór dobrych praktyk projektowania serwisów www i interfejsów, które opracowane zostały przez Jakoba Nielsena, jednego z pionierów UX, wraz z Ralfem Molichem. Zasady te pomagają tworzyć przejrzyste, intuicyjne procesy i funkcje.

1. Pokazuj status systemu

Użytkownik powinien zawsze otrzymać od systemu jasną i klarowną informację o tym, co w danym momencie się dzieje i gdzie się znajduje, aby miał pewność, że dany krok został wykonany. Ta zasada jest dobrze widoczna między innymi w aplikacji Uber Eats, gdzie na bieżąco otrzymujesz informacje o zamówionym daniu.

2. Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością

System powinien mówić językiem użytkownika i posługiwać się zrozumiałymi analogiami zaczerpniętymi z rzeczywistości. Odzwierciedlone zgodnie z rzeczywistością są ikonki koszyka w sklepach internetowych.

3. Daj użytkownikowi pełną kontrolę

Użytkownik powinien mieć kontrolę nad wszelkimi czynnościami, które wykonuje na stronie www. Należy więc m.in. udostępniać opcje ponowienia i cofnięcia danej czynności lub utrudniać te, które są nieodwracalne. Dobrym przykładem jest Gmail, który wprowadził funkcję cofnięcia wysłanej wiadomości w ciągu 10 sekund.

4. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność

Stosuj standardy oraz rozwiązania spójne dla całego serwisu. Kolorystyka, terminologia i ikonografiki powinny mieć zawsze tę samą funkcję i znaczenie, aby nie wprowadzać użytkownika w błąd. Np. pole logowania zawsze powinno znajdować się w górnym prawym rogu. 

5. Zapobiegaj błędom

Aby unikać błędów, zawsze sprawdzaj poprawność linków, zamieszczaj pomoc kontekstową, podpowiadaj, co wpisać w pola i eliminuj usterki techniczne. Przykładem takiego rozwiązania wyszukiwarka google, która za użytkownika przewiduje, co chciałby wyszukać w sieci.

6. Pozwalaj wybierać, zamiast zmuszać do pamiętania

Możliwie jak najmniej odwołuj się do pamięci użytkownika. Podpowiadaj, wskazuj, informuj. Oprócz ikon stosuj etykiety. Na przykład zapamiętywanie ostatnio przeglądanych produktów w aplikacjach sklepów.

7. Zapewnij elastyczności i efektywność

Każdy użytkownik jest inny, każdy ma inne potrzeby, które realizują na wiele sposobów. Projektując w myśl tej zasady, należy dopasować rozwiązania do różnych użytkowników. Tę heurystykę znajdziemy np. w sklepach internetowych, które oferują wiele różnych możliwości płatności.

8. Dbaj o estetykę i umiar

Puste miejsca na stornie to nie jest zmarnowane miejsce. Pusta przestrzeń służy organizacji i podkreśleniu istotnych elementów. Wg tej zasady zaprojektowane są minimalistyczne strony www i aplikacje sieciówek odzieżowych.

9. Zapewnij skuteczną obsługę błędów

Gdy na stronie pojawi się błąd, istotne jest, by użytkownik otrzymał jasny komunikat informujący o powstałym problemie i możliwościach jego rozwiązania. Jak Microsoft Word, który zaznacza i sugeruje poprawę źle wpisanego słowa.

10. Zadbaj o pomoc i dokumentację

Kontakt z obsługą klienta lub FAQ powinny być widoczne i łatwo dostępne dla użytkownika. Pomoc powinna być sprawna i skuteczna, aby użytkownik był zadowolony z otrzymanego wsparcia. 

Podsumowanie

Heurystyki Nielsena to podstawowe założenia pomagające w projektowaniu dobrych stron internetowych, zapewniających dobre doświadczenia użytkownikom. Postępując według tych 10 zasad, osiągnięcie zamierzonego celu będzie zdecydowwanie łatwiejsze. Herustyki sa przydatne w rozwoju produktu, strony WWW, aplikacji. Stosuje się je w product designie, marketingu, SEO, programowaniu.