Praktyczne wskazówki dla firm IT, jak bezpiecznie korzystać z 5% podatku

Pierwszy webinar ITCorner w 2021 roku “Praktyczne wskazówki dla firm IT, jak bezpiecznie korzystać z 5% podatku” przeprowadziły Małgorzata Latuszek, która reprezentuje Taxxo oraz Agata Żemełko, reprezentująca Kancelarię SDZLEGAL SCHINDHELM. Czego dowiedzieliśmy się o uldze IP BOX?

IP BOX – kilka kluczowych faktów

Ulga IP BOX istnieje od 2019 roku i jest wzorowana na funkcjonujących już podobnych ulgach w innych państwach Unii Europejskiej. Polega na możliwości obniżenia stawki podatkowej. Ulga jest skierowana do przedsiębiorców nastawionych na innowacje, aby rozwijać swoje technologie i produkty. Ulga nadal jest mało popularna w Polsce – w 2019 roku skorzystało z niej 1601 podatników PIT i tylko 49 podatników CIT. 

Co to jest IP BOX i na czym polega?

Ulga dotyczy dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, pozwala na zmniejszenie podatku PIT/CIT do 5% stawki podatkowej. Możliwa jest do zastosowania dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu rocznym. Oszczędność na tym podatku jest widoczna i istotna dla przedsiębiorców. 

Co ciekawe, organy podatkowe nie kwestionują, że ulgę można wdrożyć także za rok poprzedni, za który zostało złożone zeznanie roczne, korygując zeznanie z poprzedniego roku. 

Dla kogo przeznaczona jest ulga IP BOX?

Przede wszystkim ulga jest skierowana do przedsiębiorców (osób lub firm) prowadzących działalność gospodarczą. Jednak prowadzona działalność musi spełniać warunki działalność badawczo-rozwojowej.

Działalność B+R (badawczo-rozwojowa), czyli jaka?

W ten obszar kwalifikują się działania związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Prace rozwojowe podjęte w celu stworzenia lub unowocześnienia unikalnego produktu, bądź usługi powinny być twórcze, systematyczne, nie były rutynowe oraz okresowe, zwiększały zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikowane są do IP BOX?

Zarówno ustawa o PIT, jak i o CIT przedstawia zamknięty katalog 8 kwalifikowanych praw własności intelektualnej do skorzystania z ulgi IP Box. Jednak do działalności firm IT najbardziej odnosi się “autorskie prawo do programu komputerowego”. 

Zgodnie z ustawą PAPP, programy komputerowe podlegają ochronie prawnej. Tym samym w przypadku programu komputerowego nie jest wymagane uzyskanie odrębnej ochrony prawnej na wytworzone oprogramowanie lub kod źródłowy.

Jak określić dochód kwalifikowany do IP BOX?

Aby skorzystać z ulgi IP BOX, należy dochód z prawa IP uzyskiwać z konkretnych źródeł:

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjne, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. 

Dlaczego warto skorzystać z ulgi IP BOX?

Ulga jest przeznaczona dla wszystkich firm, nie tylko tych z obszaru innowacyjnego sektora IT. Nie ma także ograniczeń związanych z wielkością czy formą prowadzenia działalności. Obniżenie stawki podatku może skutkować sporymi oszczędnościami, wyraźnie zauważalnymi w budżecie firmy.