Projekt „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” dobiegł końca!

ITCorner zakończyło 4-miesięczny projekt w ramach programu “Dyplomacja publiczna – nowy wymiar”, współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego głównym celem była promocja polskiej branży ICT w Niemczech oraz Finlandii.

promocja-polskiej-branzy-technologicznej

Kogo zaprosiliśmy do współpracy?

ITCorner zaprosił do udziału w projekcie przedstawicieli regionu DACH – berliński klaster SIBB zrzeszający firmy ICT, oraz skandynawski Turku Science Park (Finlandia), który reprezentował Turku Business Region – lokalną platformę kooperacji biznesu, nauki i przedstawicieli miasta Turku.

We Wrocławiu współpraca biznesowa z partnerami z Niemiec ma długą tradycję. Niewątpliwe znaczenie ma ekonomia – Niemcy są dla nas ważnym partnerem biznesowym jeżeli chodzi o handel (Polska jest piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec). Dużą rolę odgrywa położenie Wrocławia oraz łączność komunikacyjna, np. z Berlinem czy Monachium. Dodatkowo, dla ITCorner znaczenie miało to, że z SIBB każdego roku współorganizował międzynarodowe misje gospodarcze oraz wizyty studyjne między oboma krajami (np. projekt LOOKOUT).

Finlandia jest liderem międzynarodowych wskaźników innowacyjności (wg Bloomberg Innovation Index zajmuje 7. miejsce na świecie), a także państwem, które systemowo i od wielu lat wspiera współpracę między sektorem publicznym, uczelniami oraz biznesem (fiński System Wspierania Innowacji). – Wybraliśmy te dwa rynki, ponieważ współpraca z nimi doskonale mieści się w strategii działania naszej organizacji, a wiele naszych firm członkowskich, albo już teraz współpracuje z biznesem z tych rejonów, albo planuje ekspansję w przyszłości. Niemcy i Finlandię łączy wysoka kultura prowadzenia biznesu, innowacyjność gospodarek, a także, co nie jest bez znaczenia, obecność w Unii Europejskiej i wspólny rynek. – wyjaśnia Michał Zacher, członek zarządu ITCorner, CEO w Vazco.

Co udało się nam osiągnąć?

Poza konsultacjami online i promocją w mediach społecznościowych, ITCorner zorganizował 5 webinarów (po angielsku i niemiecku) dotyczących technologii oraz dobrych praktyk międzynarodowej współpracy biznesowej, w których udział wzięli przedstawiciele organizacji takich jak SIBB, Turku Science Park, International Game Developers Association oraz Uniwersytet w Turku. Do dzielenia się wiedzą zaproszeni zostali praktycy z firm Unity Group, VM.pl, SDZ Legal, Vazco, Setup, BugBug, Vialusions, AlfaNet oraz fińskich MiTale oraz Onnibus.

Naszym głównym celem było doprowadzenie do spotkania i wymiany wiedzy między ekspertami i praktykami biznesu z Polski, Finlandii i Niemiec. Rozmawialiśmy m.in. o transformacji cyfrowej, przemyśle 4.0, e-commerce, branży gamingowej, a także o różnicach i podobieństwach kulturowych, co ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie w prowadzeniu biznesu. – wyjaśnia Marcin Kowalski, koordynator projektu, współwłaściciel firmy Human Partner i członek klastra ITCorner. – Całość projektu podsumowały dwa filmy promocyjne w języku niemieckim i angielskim, a także krótka publikacja dostępna na stronie internetowej naszej organizacji. – dodaje.

Co planujemy na 2021 rok?

Stowarzyszenie planuje poszerzyć współpracę międzynarodową o Austrię, Szwajcarię, Szwecję i Norwegię, a także rozwijać dotychczasowe kierunki działania i kooperację z partnerami z Polski. Jednym z takich projektów jest, współorganizowana z fińskim Turku Science Park oraz pomorskim klastrem Interizon, platforma European ICT Alliance.