niezawodność

zaangażowanie

innowacja

otwartość

niezawodność
zaangażowanie
innowacja
otwartość

70+

Liczba firm aktualnie tworzących
nasz klaster

2000+

Specjalistów IT zatrudnionych
w naszych firmach

150+

Liderów aktywnie uczestniczących
w naszych działaniach

21%

Roczny wzrost statystycznej firmy członkowskiej ITC

Nasze inicjatywy

NASZA WIZJA

Otwartość, współpraca, synergia i innowacja, a przede wszystkim zaangażowani ludzie - to kluczowe czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

W oparciu o te wartości powstał ITCorner – wyjątkowy klaster IT, będący platformą zrzeszającą kilkadziesiąt podmiotów, zaangażowany w rozwój branży nowych technologii we Wrocławiu i w całej Polsce.

Istniejemy od 2012 r. Budujemy, współtworzymy i inspirujemy do działania firmy IT z całej Polski. Nasz cel to tworzenie środowiska wymiany wiedzy i doświadczeń.

NASZE CELE

1.

Dbamy o wizerunek i prestiż branży IT, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

2.

Wspólnie promujemy, wspieramy i realizujemy ideę budowy wrocławskiego środowiska IT, w tym klastrów oraz hubów innowacji.

3.

Współpracujemy z jednostkami samorządowymi oraz przedstawicielami miast w celu rozwoju i promocji sektora IT.

4.

Wspieramy i prowadzimy działalność naukową, naukowo-techniczną oraz oświatową.

5.

Promujemy współpracę i wymianę doświadczeń oraz idei między firmami technologicznymi z całej Poski.

6.

Wspieramy Członków Stowarzyszenia w prowadzeniu ich działalności gospodarczej poprzez organizowanie i uczestnictwo w projektach szkoleniowych i edukacyjnych.

7.

Realizujemy wzajemną pomoc: prawną, ekonomiczną i organizacyjną poprzez powołane w tym celu organy statutowe, jak m.in. Komisja Rewizyjna.

8.

Prowadzimy działalność charytatywną oraz wspieramy organizacje prowadzące działalność pomocową, oświatową i kulturową.

9.

Wspieramy naszych Członków w poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych, budowie synergii oraz profesjonalizacji działań.

10.

Organizujemy: konferencje, szkolenia, seminaria, spotkania managerskie, spotkania technologiczne, spotkań dotyczące zarządzania projektami oraz prawodawstwa.

NASZE WARTOŚCI

W ITCorner kładziemy nacisk na trzy najważniejsze obszary współpracy:

Wiedza i inspiracja

Wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą. Zarówno biznesową i technologiczną, jak i informacjami o ciekawych książkach oraz wydarzeniach branżowych. To inspiruje nas do działania i rozwoju.

Zaufanie i otwartość

Spotykamy się regularnie. Szczerze rozmawiamy o wyzwaniach, sukcesach i porażkach. To buduje zaufanie, które procentuje we wzajemnych relacjach i wspólnych inicjatywach biznesowych.

Współpraca i rzetelność

Współpracujemy ze sobą oraz zewnętrznymi firmami, innymi organizacjami i miastem. Na nasze spotkania zapraszamy ekspertów i praktyków biznesu. Dzięki dostępowi do rzetelnej wiedzy, nasi członkowie skuteczniej budują swoje firmy.

CO OFERUJEMY?
Efekt synergii wynikający z zaufania
i współpracy.

Poznawanie ciekawych ludzi

> Spotkania w gronie doświadczonych
menedżerów i właścicieli firm.
> Współpraca przy projektach i inicjatywach.
> Wspólne wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

> 20+ spotkań i śniadań menedżerskich
w ciągu roku.
> Wyjazdy szkoleniowe i warsztaty agile music.
> Meetupy technologiczne i hackathony.

Wspólnie spędzany czas

> ITCorner Yachting Challenge
coroczny rejs po morzach Europy.
> Wyprawy w góry, wyjazdy motocyklowe,
inicjatywy sportowe.
> Spotkania integracyjne – golf, kręgle, paintball.

Wpływ na otoczenie biznesowe

> Współpraca z samorządami i przedstawicielami miast
(m.in. ARAW, miejskie rady konsultacyjne).
> Współpraca z innymi organizacjami
(m.in. GeekWeekWro, GDG Wrocław).
> Współpraca z uczelniami (m.in. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny).

JAK DZIAŁAMY?
Nasze cele realizowane są poprzez:

1. Pracę społeczną Członków Stowarzyszenia.

2. Czynny udział w życiu ogólnopolskiego środowiska IT (MŚP).

3. Podnoszenie wiedzy zawodowej i managerskiej naszych Członków.

4. Współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami o podobnych celach.

5. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy, opracowywanie i przedkładanie opinii

6. Prowadzenie portalu informacyjnego i dyskusyjnego dla środowiska IT.

7. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w tym organizacji zagranicznych misji gospodarczych .

8. Publikacje biuletynów, ulotek, raportów i książek.

9. Funkcjonowanie jako ośrodek innowacji w celu prowadzenia działań promocyjnych i innowacyjnych dla inkubacji przedsiębiorstw, wsparcia w transferze technologii i dostarczaniu usług proinnowacyjnych, aktywizacji i prowadzenia działań w celu nawiązania i prowadzenia współpracy nauki z biznesem, organizowanie usług proinnowacyjnych .

10. Wsparcie w prowadzeniu analiz technicznych i rynkowych oraz w rozwoju technologii i usług B + R .

Spotkajmy się!

Kontakt: Jakub Jarosz
jakub.jarosz@itcorner.org.pl
539 957 840

Zobacz Kontakt