niezawodność

zaangażowanie

innowacja

otwartość

niezawodność
zaangażowanie
innowacja
otwartość

60+

Liczba firm aktualnie tworzących
nasz klaster

1500+

Specjalistów IT zatrudnionych
w naszych firmach

90+

Liderów aktywnie uczestniczących
w naszych działaniach

21%

Roczny wzrost statystycznej firmy członkowskiej ITC

Nasze inicjatywy

Nasza wizja

ITCorner to wyjątkowy, dolnośląski klaster zrzeszający podmioty zaangażowane w działania na rzecz rozwoju szeroko pojętego, lokalnego rynku nowych technologii. Założony w 2013 roku, tworzy skuteczną platformę komunikacji między firmami z sektora MŚP, które chcą wykorzystywać swój potencjał do realizacji nowatorskich, często bardzo ambitnych projektów IT.

Wytrwale działamy na rzecz stałej aktywizacji lokalnej społeczności IT. Tworzymy środowisko, w którym każdy może dzielić się doświadczeniami i pomysłami. Co więcej, otwieramy drogę do podejmowania realnej, efektywnej współpracy przy urzeczywistnianiu tych pomysłów.

A wszystko to w ramach niezawodnego partnerstwa biznesowego, jakie zapewnia stowarzyszenie ITCorner

Nastawienie

1

Wierzymy w pasję, synergię oraz zasadę, że „Nic nie jest niemożliwe!"

2

Nie walczymy o przetrwanie, lecz łączymy siły i konsekwentnie pokonujemy wszelkie wyzwania.

3

Traktujemy życie jak otwartą książkę – aktywnie piszemy jej kolejne rozdziały. Dzielimy się przy tym posiadaną wiedzą i uczymy nawzajem.

4

Wierzymy, że szklanka jest zawsze do połowy pełna. Patrzymy wprzód, zamiast oglądać się za siebie – i widzimy możliwości tam, gdzie inni widzą ograniczenia.

5

I właściwie nie mamy pracy… bo nasza praca jest naszą pasją. A to wiele zmienia…

Kierunki

Jak działamy? ITCorner konsekwentnie wdraża i rozwija przyszłościowe projekty wspierające lokalną społeczność IT w takich obszarach, jak:

Promocja


Propagowanie profesjonalizmu, synergii oraz innowacji we wrocławskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw IT.

Kreowanie pozytywnego wizerunku wrocławskich przedsiębiorców.

Tworzenie wspólnej – silnej i rozpoznawalnej marki.

Promowanie działalności samego Stowarzyszenia.

Promocja i wsparcie dla idei budowania klastrów firm IT we Wrocławiu.

Kreatywne rozwiązania


Wspieranie kreatywności w tworzeniu rozwiązań informatycznych.

Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju w dziedzinie nowych rozwiązań informatycznych.

Stworzenie przestrzeni dla stałej wymiany doświadczeń, idei oraz pomysłów.

Rozwój


Współpraca z instytucjami i niezależnymi ekspertami, którzy działają na rzecz rozwijania oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw.

Edukacja


Wspieranie biznesowej aktywności członków stowarzyszenia poprzez umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach i projektach edukacyjnych.

Biznes


Ochrona interesów członków stowarzyszenia.

Wzajemna pomoc w kwestiach prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i podatkowych, związanych z prowadzeniem biznesu.

Spotkajmy się we Wrocławiu!

To miasto jak żadne inne. Przyjedź i przekonaj się, ile może Ci zaoferować. Niezliczone firmy, innowacyjne przedsiębiorstwa i - przede wszystkim - możliwości!

Zobacz Region