Polityka prywatności

W treści niniejszej Polityki prywatności przedstawiono informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Stowarzyszenia ITCorner.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu, ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459205, NIP: 8943050085, REGON: 022189888, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone w oparciu o informacje przekazywane przez członków Stowarzyszenia oraz w toku uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, a także poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (m.in. spotkania, konferencje, meet-upy, konkursy), kontakt z przedstawicielami Stowarzyszenia oraz automatyczne gromadzenie plików cookies w trakcie wizyty na stronach.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

  • w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  1. w celu: świadczenia usług na rzecz osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym do rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia, rejestracji na konferencje, obsługi płatności i kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy, prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  • na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  1. w celu: realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w tym wykonywania wynikających ze Statutu praw i obowiązków w stosunku do członków Stowarzyszenia, kontaktu, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, poznania preferencji użytkowników odwiedzających stronę internetową, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych.
  • w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu: udziału w procedurze weryfikacji i przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia,     przesyłania informacji marketingowych i handlowych na temat działalności Stowarzyszenia, w tym organizowanych wydarzeń, konferencji, meet-upów, konkursów itd.
  1. w celu: publikowania zdjęć z wydarzeń na stronach Stowarzyszenia i w mediach społecznościowych.  Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane? 

Pliki cookies to dane informatyczne zawierające informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach. Dane te przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób odwiedzających stronę internetową, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem.  Stowarzyszenie w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk korzysta z narzędzi Google LLC, takie jak Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.  Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

W jaki sposób zmienię ustawienia w zakresie cookies?

Na stronie stosowana jest platforma zarządzania zgodą („CMP”), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

  • wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i partnerów opcjonalnych Plików cookie;
  • zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

Czy podanie danych jest dobrowolne? 

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich nie podania może być przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia lub brak możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.  Podanie danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości o działalności Stowarzyszenia, publikacji zdjęć oraz danych zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a po rezygnacji z członkostwa – przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu zapewnienia rozliczalności działalności Stowarzyszenia.  Dane osobowe uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie będą przetwarzane przez okres świadczenia danej usługi, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. do celów księgowych i rachunkowych) lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.  Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies, w celach marketingowych lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Stowarzyszenie, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Dane osobowe w niektórych przypadkach będą przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego świadczących usługi na rzecz Stowarzyszenia, w tym do Google LLC, Automattic Inc., Atlassian Inc., Slack Technologies, Inc. oraz do grupy Microsoft, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, przysługuje prawo do: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny; prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,     prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą  Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych? 

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Stowarzyszenia ITCorner oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@itcorner.pl