Projekty EU

Stowarzyszenie ITCorner realizuje projekt pn. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania dedykowanej platformy e-commerce służącej do aktywnej sprzedaży usług firm zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia ITCorner dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności Stowarzyszenia ITCorner innowacji produktowej polegającej na udostępnieniu członkom ITCorner rozwiązania e-commerce – platformy umożliwiającej członkom aktywne prowadzenie sprzedaży swoich usług kontrahentom krajowym

i zagranicznym, pozyskiwanie nowych klientów i inwestorów.

 

Planowane rezultaty:

Zakładanymi efektami prac badawczo-rozwojowych wykonanych przez jednostkę naukową są:

  1. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej platformy ITCorner B2B e-commerce oraz customer journey map,
  2. Przygotowanie prototypu portalu w formie interaktywnej makiety UX i projektu graficznego serwisu wraz z opisem funkcjonalnym,
  3. Opracowanie projektu wykonania platformy e-commerce.

 

Wyniki prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w projekcie, staną się następnie podstawą do przeprowadzenia – już poza projektem – prac programistycznych, a następnie przeprowadzenia prac wdrożeniowych.

Dzięki projektowi, Stowarzyszenie będzie mogło zaoferować swoim członkom nową, innowacyjną usługę wsparcia i promocji prowadzonej działalności gospodarczej poprzez udostępnione rozwiązanie e-commerce umożliwiające aktywne prowadzenie przez członków sprzedaży swoich usług kontrahentom krajowym i zagranicznym; usługę zwiększającą konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu ITCorner.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 –  30.09.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 143 910 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 450 zł