Gościnny udział w posiedzeniu Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji

W tym roku podjęliśmy kilka inicjatyw, poprzez które chcemy mieć możliwość wpływu na otaczającą nas przestrzeń biznesową i społeczną.

Korzystając z zaproszenia Marcina Kowalskiego z Konfederacji Lewiatan, przedstawiciel Zarządu ITCorner Grzegorz Rudno-Rudziński podzielił się swoimi wnioskami i doświadczeniem w zakresie innowacji technologicznej, podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji. Konsultacje społeczne dotyczyły zasad finansowania innowacji procesowych i produktowych.