Spotkanie managerskie #1 – Accelerating Sales in the Swiss Market

Pierwsze w tym roku spotkanie managerskie poprowadził Daniel Jordi, CEO w LeadersBridge. Daniel opowiedział o tym, jak wygląda rynek szwajcarski z perspektywy przedsiębiorcy i jak budować w jego ramach skuteczny network.

Czym są spotkania managerskie ITCorner?

Spotkania managerskie ITCorner to cykl wydarzeń, które odbywają się od samego początku działania naszego klastra. Co miesiąc zapraszamy jednego gościa, który przez dwie godziny dzieli się z nami wiedzą z obszarów zarządzania firmami IT, kultury organizacji, sprzedaży czy też zatrudnienia. W zależności od scenariusza, zachęcamy do zadawania pytać w trakcie prelekcji, jak i po jej zakończeniu. Na spotkaniu gościmy średnio kilkudziesięciu właścicieli i managerów z firm IT z naszego klastra.

Accelerating Sales in the Swiss Market – spotkanie #1

W styczniu 2020 roku, naszym pierwszym gościem był Daniel Jordi, CEO szwajcarskiej firmy LeadersBridge. Daniel zajmuje się na co dzień budowaniem networku dla przedsiębiorców oraz liderów z branży nowych technologii. Łączy firmy poszukujące odpowiedzi na konkretne problemy ze specjalistami, którzy mogą dostarczyć odpowiednich, czasami niekonwencjonalnych rozwiązań. Daniel odpowiedział nam o metodzie z jakiej korzysta przy organizowaniu i prowadzeniu spotkań (Executive Roundtable framework). Okazało się, że jednym z najważniejszych czynników sukcesu jest zbudowanie zaufania, potrzebnego do swobodnej wymiany wiedzy oraz wzajemnego zrozumienia. Ten sposób działania jest zaskakująco zbieżny z podejściem jakie prezentujemy w naszym stowarzyszeniu. Więcej o naszej wizji i celach dowiecie się w zakładce: o klastrze.

LeadersBridge ma na swoim koncie ponad 40 spotkań z osobami z poziomu c-level, dzięki którym umożliwiło wygenerowanie kontraktów o wartości 20 mln CHF.

Wrocławski Sektor IT – Raport

15 października miała miejsce premiera raportu o wrocławskim sektorze IT, który współtworzyliśmy z Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Invest in Wroclaw. To jedno z najbardziej kompleksowych badań rynku do tej pory, a grupę badawczą stanowili zarówno przedstawiciele firm z sektora MŚP, filii międzynarodowych korporacji, jak i wrocławskich startupów.  

Na potrzeby raportu przeprowadziliśmy badania pośród 120 przedstawicieli (właścicieli i kadry zarządzającej) firm IT z Wrocławia oraz wywiady pogłębione z 15 z nich. Pytaliśmy zarówno o najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem biznesu IT we Wrocławiu, jak i o plany na przyszłość, zwłaszcza związane z innowacjami i opartym o nie rozwojem firm.

Jak we wstępie do raportu podkreśla Grzegorz Rudno-Rudziński, który z ramienia ITCorner odpowiedzialny był za tworzenie raportu:

Raport stanowi również cenne źródło wiedzy dla władz Wrocławia, ponieważ jest nie tylko diagnozą lokalnej branży IT, ale i prognozą jej rozwoju. Dlatego może pomóc im poprowadzić lokalny ekosystem w kierunku innowacji. Z kolei dla potencjalnych inwestorów i klientów może być wskazówką: jakie są silne strony wrocławskiego rynku IT, jakim wyzwaniom musi sprostać i jak lokalna branża będzie się kształtować w najbliższych latach.

Raport był przyczynkiem do dyskusji o przyszłości branży IT w naszym mieście, która odbyła się podczas panelu na tegorocznym Made in Wrocław (17 października 2019 r.). W ITCorner o wnioskach płynących z publikacji rozmawialiśmy na dorocznym spotkaniu podsumowującym 2019 rok. Podczas dwugodzinnej dyskusji prowadzonej przez odpowiedzialnych za projekt Grzegorza Rudno-Rudzińskiego oraz Jakub Jarosz, padło wiele ważnych spostrzeżeń i pomysłów dotyczących obecnej sytuacji w naszej branży. Ciekawe są zwłaszcza wnioski dotyczące środowiska MŚP, a zwłaszcza ewolucji modelu biznesowego w kierunku:

 • Budowy kompetencji w zakresie biznesu globalnego
 • Nowoczesnego podejścia do sprzedaży i marketingu
 • Całościowej obsługi klienta
 • Zacieśniania współpracy z innymi firmami IT oraz lokalnym ekosystemie

Raport w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest pod linkami:

Wersja polska: http://bit.ly/ITCRaportPL

Wersja angielska: http://bit.ly/ITCRaportENG

Wrocław IT Sector – the Report

On October 15th, the premiere of the report on the Wrocław IT sector took place. It was co-created in cooperation with ARAW. This is one of the most comprehensive market research to date, and the research group consisted of representatives of companies from the SME sector, branches of international corporations, as well as Wroclaw startups.

We researched 120 IT companies (owners and management staff) from Wrocław and conducted in-depth interviews with 15 c-level IT representatives. We asked them about the most important issues related to running an IT business in Wroclaw and about plans for the future, especially those related to innovation and development.

As Grzegorz Rudno-Rudzińskiin the introduction to the report emphasizes: „The report is a valuable source of knowledge for the Wrocław authorities because it is not only a diagnosis of the local IT industry but also a forecast for its development. Therefore, it can help them lead the local ecosystem to innovation. In turn, for potential investors and clients it can be a clue: what are the strengths of the Wrocław IT market, what challenges must it face and how will the local industry be shaped in the coming years.

The report was a contribution to the discussion about the future of the IT industry in our city, which took place during the panel at this year’s Made in Wrocław (October 17th, 2019) conference. At ITCorner, we discussed the conclusions of the publication at the annual meeting summarizing the year 2019. During the two-hour discussion led by those responsible for the project Grzegorz Rudno-Rudziński and Jakub Jarosz, there were many important insights and ideas regarding the current situation in our industry. The conclusions regarding the SME environment, especially the evolution of the business model are:

 • Building competences in the field of global business
 • A modern approach to sales and marketing
 • Comprehensive customer service
 • Strengthening cooperation with other IT companies and the local ecosystem
The report in Polish and English is available at the following links:
Polish version: http://bit.ly/ITCRaportPL
English version: http://bit.ly/ITCRaportENG

Nasze firmy w rankingu Clutch

Clutch to jeden z największych portali oceniających firmy z rynku IT oraz usług. To co ich wyróżnia, to sposób weryfikacji referencji jakie otrzymują zarejestrowane u nich podmioty – każdą sprawdzają telefonicznie lub poprzez LinkedIn i dopiero po potwierdzeniu akceptują wpis na swojej stronie.

Właśnie ukazała się lista 500 najlepiej ocenianych firm z Polski i Ukrainy w kategorii Leading B2B Service Providers.

W naszym kraju najwięcej, bo aż 23% z 250 usytuowanych jest we Wrocławiu, a w pierwszej 20 liderów są 4 firmy ze stolicy Dolnego Śląska, z czego 2, Droids On Roids i Grupa Unity należące do naszego klastra.

ITCorner budujemy w oparciu o zaufanie oraz wymianę doświadczeń. Za naszą współpracą i wartościami idzie wysoka ocena klientów i konsultantów tworzących wspomniany ranking. Nie powinno dziwić, że aż 11 firm z polskiej jego części jest członkami stowarzyszenia.

Gratulacje dla: Accesto, Avra, Droids On Roids, Grupa Unity, Ikona, Inteca, Lama Media, Ratio Web, Tooploox, Visual71 oraz vm.pl Software House!

Prasa: Miasto przyszłości, jakie miejsce mają w nim klastry?

Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej opowiada o wrocławskim rynku IT:

– Po pierwsze, mamy wielkie tradycje technologiczne, bo to u nas jeszcze w latach 60. powstał polski komputer Odra, a niemal do połowy lat 90. zaawansowany sprzęt produkowały Zakłady Elektroniczne Elwro. Po drugie, Wrocław jest miastem o silnym zapleczu akademickim – mamy prawie 9 tys. studentów kierunków IT i ponad 8 tys. studentów kierunków z nim powiązanych. Po trzecie, w mieście działa ponad 200 firm IT, które zatrudniają ponad 25 tys. osób.

Źródło: Rp.pl, 03.06.2018, artykuł Katarzyny Kucharczyk, link.

Więcej na temat rynku IT we Wrocławiu znajdziecie tu.

ITCorner Summit 2017

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – kongres ITCorner Summit 2017 „Beyond Business Edition”.

Rok 2017 jest dla nas szczególny z kilku powodów. Klaster zrzesza już ponad 60 firm, co niewątpliwie jest dużym osiągnięciem w skali Dolnego Śląska jak i całego kraju. Z sukcesem zaimplementowaliśmy nowy proces zarządzania oparty o strukturę poziomą, ale przede wszystkim obchodzimy 5-lecie istnienia ITCorner.

Z tej okazji postanowiliśmy zainaugurować nowe wydarzenie na wrocławskiej mapie eventów biznesowych – ITCorner Summit 2017.

Już 12 grudnia spotkamy się na kongresie, podczas którego porozmawiamy o:

 • Kluczowych czynnikach sukcesu w budowaniu firm w branży IT
 • Sprzedaży, internacjonalizacji i poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju
 • Tworzeniu kultury organizacyjnej dającej ludziom szczęście
 • Szansach i zagrożeniach płynących z rewolucji technologicznej, której motorem jest branża IT

Impreza będzie doskonałą okazją do dyskusji w gronie doświadczonych managerów i specjalistów, a jednocześnie pierwszym z wielu kongresów jakie planujemy zorganizować w nadchodzących latach.

Bilety dostępne są na stronie www kongresu – http://itcsummit2017.itcorner.org.pl/.

Spotkajmy się w OVO już 12 grudnia!

II wyjazd szkoleniowy

„Poszukiwacze zaginionego czasu” – to temat weekendowego wyjazdu szkoleniowego do Pałac Bielawa.

Wielkie podziękowania dla Izy Krzeszowiec, która podczas piątkowych warsztatów pokazała nam, jak usprawnić działanie firmy nie angażując kolejnych zasobów i znaleźć czas tam, gdzie wydaje się, że go nie ma.

W sobotę rozmawialiśmy o naszych największych „biznesowych fuckupach” i o nauce jaką z nich wyciągnęliśmy, ale o tym możemy powiedzieć tylko tyle – what happens in Bielawa stays in Bielawa

Kolejny ITCorner Tech Meetup za nami!

Po raz pierwszy zaprosiliśmy gości spoza klastra. Publiczność nie zawiodła i w Pubie Wędrownik pojawiło się blisko 70 osób. Wielki dzięki dla Wojtka, Marka i Tomka za ciekawe prezentacje na temat kryptowalut i blockchaina. Podziękowania dla publiczności i niezawodnych sponsorów za pomoc w realizacji wydarzenia. Jednocześnie prezentujemy nowe logo Tech Meetupów. Projekt autorstwa klastrowego DWG Design! Już niedługo zapowiedź kolejnego spotkania – stay tuned