Primetric by BigTime
Primetric by BigTime to centrum dowodzenia dla zarządzających w małych i średnich firmach świadczących profesjonalne usługi, pozwalające widzieć i poprawiać kondycję swojej firmy. Chcesz mierzyć i prognozować wykorzystanie i rentowność pracowników w projektach? Dzięki raportom w czasie rzeczywistym i danym pochodzącym z czasu pracy (np. na podstawie integracji z Jira lub dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu pracy), możesz wreszcie połączyć dane dotyczące obciążenia pracą i alokacji z ich bezpośrednim wpływem na wyniki finansowe w jednym miejscu.
Kompetencje
Technologie
INNE
Języki
Angielski
Polski
Typ projektów
Development
Implementation
Usługi
01 Design & Products