RST Software Masters
Naszą działalność rozpoczęliśmy 25 lat temu. Od tego czasu dynamicznie się rozwijamy, wytwarzając oprogramowanie i rozwijając produkty technologiczne. Wzmacniamy specjalizacje kompetencyjne, np. Data Cloud oraz branżowe TSL Assistant. Mamy rozwiązania open sorce, np. AdminJS. Jesteśmy Partnerem: AWS (Amazon Web Services)), Snowflake oraz Camunda. Jako RST założyliśmy dwa fundusze inwestycyjne, inwestujemy w start-upy, które przyczyniają się do tworzenia zrównoważonego środowiska, czystszej Ziemi i świadomego społeczeństwa. Obecnie w naszej Grupie mamy 21 firm, które zatrudniają 645 osób i generują przychód na poziomie 211 mln złotych.
Kompetencje
Technologie
Java
Node.js
React
Języki
Angielski
Polski
Typ projektów
Development
Infrastructure
Integration
Usługi
01 Cloud, DevOps & Security
02 Mobile Applications
03 Web Applications