Tomasz Wysoczański Consulting
Pomagam klientom osiągać ich cele biznesowe poprzez wprowadzanie trwałej zmiany w ich stylu przywództwa. W pracy z klientami wykorzystuję: - treningi indywidualne dla menedżerek i menedżerów, podczas których doskonalimy m.in. umiejętności związane z budowaniem zaangażowania, delegowaniem, efektywnością osobistą oraz myśleniem strategicznym; - szkolenia, podczas których doskonalimy wykorzystanie konkretnych technik i narzędzi w codziennej pracy; - warsztaty strategiczne dla zarządów, podczas których koncentrujemy się na strategii rozwoju firmy. W swojej pracy łączę różne podejścia: praca warsztatowa, szkolenia, coaching koncentrując się na celu, który jest do osiągnięcia. Ponadto jestem wspólnikiem w start-upie w segmencie Med-Tech, który jest rozwijany w modelu SaaS. Jestem więc otwarty na wymianę doświadczeń w tym obszarze.
Kompetencje
Technologie
SaaS
INNE
Języki
Polski
Typ projektów
Training
consulting
Usługi
01 MedTech
02 Consulting & Soft Skills