Expert Solutions Sp. z o.o. (EXSO)
Od kilkunastu lat tworzymy dla naszych klientów rozwiązania w oparciu o naszą autorską platformę exso+. Specjalizujemy się w platformach B2B i Customer Service Software. W szczególności rozwijamy systemy CPQ i rozwiązania dla przemysłu zgodnie z ideą Industry 4.0.
Kompetencje
Technologie
Fullstack
Java
JavaScript
MySQL
React
Języki
Angielski
Polski
Typ projektów
Development
Implementation
Research and Development
Usługi
01 Digital Commerce
02 Embedded, IoT & Wereables
03 Web Applications