Vazco
Specjalizujemy się w innowacyjnych projektach, które dostarczamy fundamentalnie lepiej. Pomagamy startupom, scaleupom i przedsiębiorstwom zwielokrotniać efektywność, łącząc doskonałość technologiczną z doświadczeniem biznesowym. Specjalizujemy się w tech stacku JavaScript (React, React Native, Node, TypeScript, GraphQL), również w niszowych technologiach jak Three.js. Zapewniamy zespoły i procesy zorientowane na dostarczanie wartości. Z sukcesem zakończyliśmy ponad 120 projektów, podejmując współpracę z klientami z wielu zakątków świata (m.in. USA, Skandynawia, DACH, Bliski Wschód) i z bardzo różnorodnych branż. Naszym oczkiem w głowie są technologie edukacyjne – EdTech. Dostarczamy rozwiązania związane z AI (Large Language Models), jak również aplikacje webowe i mobilne.
Kompetencje
Technologie
JavaScript
React
React Native
AI
AWS (Amazon Web Services)
Języki
Angielski
Polski
Typ projektów
Development
Infrastructure
Research and Development
Usługi
01 EdTech
02 Mobile Applications
03 Web Applications