Partnerstwa Ofertowe
Produkty i usługi, dostępne w specjalnej ofercie dla członków ITCORNER w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem.
Network Perspective
networkperspective.io

W ramach współpracy, network Perspective oferuje dla Członków ITCORNER:

  • prowadzenie warsztatów/webinarów/konsultingu dla członków ITCORNER
  • współorganizowanie inicjatyw związanych z edukowaniem rynku i zbieraniem najlepszych praktyk z firm technologicznych w formie konferencji, ebook’ów, badań i raportów
  • oferowanie preferencyjnych warunków finansowych dla członków ITCORNER zainteresowanych zakupem narzędzia analitycznego Network Perspective i/lub przeprowadzenia warsztatów podnoszenia efektywności zespołów w swoich firmach.
The Bridge Wrocław
thebridgewroclaw.pl

W ramach Partnerstwa:

  • specjalna cena uniezależniona od sezonowych pików cenowych oraz korzystne warunki rezerwacji pokoi dla Członków ITCORNER
  • zniżka 50 % na wynajem sal przez Członków ITCORNER.
INNERGO
innergo.pl

W ramach partnerstwa, Członkowie ITCORNER:

  • mają możliwość zakupu urządzeń Apple oraz usług serwisowych – gwarancyjnych i pogwarancyjnych na specjalnych warunkach dla członków ITCORNER.
  • mogą wynająć nieodpłatnie wybrane urządzenia Apple do testów – na okres 4-6 tygodni. 
  • skorzystać ze szkoleń dotyczących rozwiązań Apple.
Primetric by Big Time
primetric.com

Partnerstwo dotyczy skorzystania z 10% zniżki na subskrypcję narzędzia oraz 100% zniżki na wdrożenie narzędzia wraz z dedykowanym konsultantem, który pomoże określić i zmapować najważniejsze use-case’y biznesowe. W zakres analizy i zrozumienia potrzeb biznesowych firmy wchodzi również spersonalizowany raport, który pokazuje na jakim etapie rozwoju jest firma i które obszary należy poprawić.

Community Partners
Infoshare
Infoshare.pl

Organizatorzy corocznej konferencji Infoshare koncentrującej się na technologii i biznesie. Dzięki merytorycznym wystąpieniom wygłaszanym przez najwyższej klasy ekspertów, imponującym Expo, Startup Contest i licznym możliwościom networkingu, co roku gromadzi tysiące uczestników.

Partnerstwo nie dotyczy wyłącznie Konferencji – to długofalowa współpraca, oparta na wzajemnych korzyściach.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
araw.pl

Utworzona w 2005 roku spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 32 samorządy gminne z terenu aglomeracji. Zadaniami ARAW są promocja regionu, wsparcie jego rozwoju gospodarczego, pozyskiwanie zagranicznych inwestorów i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy oraz budowanie lokalnego ekosystemu innowacji. 

ARAW odgrywa rolę platformy dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi, kładąc szczególny nacisk na budowanie otwartego i przyjaznego biznesowi wizerunku miasta.

Uniwersytet Dolnośląski DSW
dsw.edu.pl

Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa) to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształci blisko 9500 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Od 18 lat zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu „Perspektyw” (2023). Uniwersytet realizuje wiele projektów rozwojowych, badawczych i dydaktycznych tworząc nowe strategie edukacyjne, kierunki studiów oraz świadcząc wysokiej jakości usługi edukacyjne. Przy realizacji kształcenia współpracuje z ponad 500 ekspertami z różnych branż. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz współpracy z biznesem wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz daje narzędzia do ich doskonalenia. Wspiera lokalny i regionalny biznes przez współpracę i dążenie do jak najlepszego wykwalifikowania przyszłych pracowników Dolnego Śląska i nie tylko.