Daniel Mazurkiewicz
Prezes Zarządu ITCORNER
Linkedin