Powrót

WoW! ITCORNER – Współpraca Human Partner i Antologic

Poznajcie szczegóły współpracy biznesowej między dwiema firmami członkowskimi ITCORNER: Human Partner, członek klastra od 2017 r. i Antologic, którzy są z nami na pokładzie od 2015 r.

Owocem tej współpracy jest opracowanie narzędzia dla Antologic opartego o algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Rozwiązanie adresowane jest do sektora hotelarskiego. Konsultanci Human Partner pomogli Antologic pozyskać dotację unijną i rozliczyć w tym roku projekt B+R, dzięki któremu firma mogła opracować innowację produktową.

Jak się wspieraliśmy?

Antologic poszukiwał partnera do współpracy, który pomoże nie tylko przygotować wniosek aplikacyjny, ale dogłębnie zrozumie specyfikę planowanych prac B+R.  Do tego, chciał wybrać firmę doradczą, która posiada odpowiednie kompetencje w konsultingu oraz doświadczenie w realizacji projektów cyfrowych dla spółek typu software house. Human Partner zatrudnia lub współpracuje na stałe z ekspertami dziedzinowi od technologii cyfrowych (m.in. AI, VR, AR, Cloud oraz inne). Podobnie jak spółka Antalogic,  jest zaangażowana w działalność klastra IT – ITCORNER.

Przed opracowaniem wniosku aplikacyjnego po stronie Human Partner należało dokładne zdefiniowanie problemu badawczego w kontekście wymagań konkursu. Oprócz tego konsultanci byli odpowiedzialni za znalezienie doświadczonej jednostki naukowej (uczelni) lub innego ośrodka naukowego, który podejmie się współpracy przy tym projekcie. Rolą Human Partner było także uzgodnienie szczegółowych warunków i zakresu realizacji prac B+R. Z doświadczenia wiemy, że wybór jednostki naukowej to jeden z trudniejszych etapów przygotowania projektu B+R.

Na czym polegała nasza współpraca i jak przebiegała?

Antologic zależało nie tylko na przygotowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego do konkursu RPO WD 2014-2020, ale również na szybkim rozliczeniu przyznanej dotacji w 2023 r. Przygotowanie dokumentacji wymagało również zaangażowania podwykonawcy technologicznego, który współpracował z ośrodkiem naukowym. Współpraca polegała na weryfikacji i sprawdzeniu całości dokumentacji (w tym dokumentacji technicznej), udzielaniu dodatkowych wyjaśnień instytucji przyznającej grant. Antologic po złożeniu wniosku o płatność końcową w ciągu niespełna 4 tygodni otrzymał zwrot środków (refundację) i mógł rozpocząć komercjalizację na rynku nowego rozwiązania technologicznego adresowanego do hoteli i pensjonatów.


Human Partner
Nasze dwie główne specjalizacje to szkolenia i konsulting biznesowy. Jesteśmy ekspertami w tworzeniu dedykowanych i kompleksowych programów rozwojowych dla pracowników i liderów (szkolenia, doradztwo) w formule hybrydowej i cyfrowej. Wspieramy przy tym działy HR,  tworząc również symulacje oparte na technologii VR oraz projektując cyfrowy content edukacyjny. Pomagamy firmom w rozwoju, dostarczając im kompleksowe usługi doradztwa związane z pozyskiwaniem dotacji na rozwój i transformację biznesu.

Antologic
Wrocławska firma Antologic od 2007 roku oferuje produkty informatyczne oparte na języku Java. Wymagania związane z kolejnymi projektami umożliwiają ciągły i stabilny rozwój firmy w Polsce i w krajach UE, zarówno w obszarze kompetencji, portfolio, jak i osobowym.  Obecnie firma zatrudnia na stałe blisko 70 osób, z czego większość to programiści specjalizujący się w Java, SAP Hybris, Adobe Experience Manager. Istotnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa są rozwiązania przeznaczane dla branży hotelarskiej, gdzie wskazana jest nie tylko cyfryzacja obsługi klienta, ale też optymalizacja biznesowa.

Firma zaczęła budować swoją przewagę rynkową poprzez stworzenie specjalnego systemu, opartego o algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Do tego potrzebne były fundusze unijne na wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz nawiązanie współpracy z jednostką naukową, która przeprowadzi specjalistyczne badania i testy.